Default Header Image

Prezentare

Centrul de Cultivare a Plantelor Medicinale a fost fondat în anul 2002, actualmente ocupă o suprafaţă totală de 13 ha, fiind situat la 4 km N-E de comuna Bardar, r-nul Ialoveni. Pe acest teren a fost creată o colecţie de plante medicinale, care, în prezent, numără cca 200 taxoni de plante din 15 grupe farmacoterapeutice. Aici sunt organizate şi efectuate cercetări ştiinţifice în bază de proiecte instituţionale finanţate din bugetul de stat , precum şi cercetări de iniţiativă la nivel de lucrări de licenţă a studenţilor, rezidenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor. În acelaşi timp, la CCPM se desfăşoară practica didactică a studenţilor Facultăţii Farmacie la disciplinele  “Botanica farmaceutică” şi “Farmacognozia” şi a medicilor de la cursurile de specializare  în domeniul Fitoterapiei a Facultaţii de Educare continuă în medicina şi farmacie a USMF.

Adresa: comuna Bardar , raionul Ialoveni.

E-mail: ungureanuccpm@yandex.ru

Tel. 022 72 79 74