Default Header Image

Cercetare

Direcţii de cercetare

  • studiul biologic al plantelor medicinale din flora spontană şi cea cultivată a R.M. ;
  • cercetărea fitochimică a plantelor medicinale din colecţia Centrului ;
  • lucrări de introducere în cultură a plantelor medicinale din flora spontană autohtonă şi din alte regiuni floristice ;
  • studiul condiţiilor de creştere şi elaborarea tehnologiilor de cultivare a plantelor medicinale .
  • lucrări de creare a unei baze ştiinţifice de producere a materialului semincier şi săditor de plante medicinale.