Centrul de cultivare a plantelor medicinale

 
 

Proiecte

 

Nr. d/o.

Titlul proiectului

Tipul proiectului

Finanţator

Tipul cercetării

Perioadade realizare

1

“Studiul complex al fitopreparatelor autohtone  cu acţiune hepatoprotectoare şi antimicrobiană ”

Instituţional
06.420.038 A

AŞM

aplicativ

2006-2010

2

Studiul biologic şi fitochimic al plantelor medicinale cu acţiune  hepatoprotectoare şi antimicrobiană

Instituţional
11.817.09.14A

AŞM

aplicativ

2011-2014

3

Studiul biologic și fitochimic al plantelor medicinale cu acțiune antioxidantă, antiinflamatoare și hepatoprotectoare

Instituţional

15.817.04.35A

AŞM

aplicativ

2015-2018